Anlita alltid VVS-firma vid badrumsrenovering

Funderar du på att göra om ditt badrum? I så fall bör du budgetera för att anlita en professionell VVS-firma – vvs stockholm. Det är nämligen bara de som får utföra olika typer av renoveringar och byggnationer i våtrum. Därför ska du inte ta dig an delar av byggprojektet själv, varken i liten eller stor skala. Du får nämligen inte ut något på hemförsäkringen om badrummet inte har byggts korrekt av fackmän.

Tänk på det här vid badrumsrenovering

Ett badrum har en livslängd på cirka 15 år, därefter kan man börja planera för att renovera badrummet. Dock behöver man inte bara göra något med badrummet när det börjat bli gammalt utan man kan även renovera det när man tycker att det är utdaterat och/eller när man vill använda badrumsrenoveringen som en investering. En badrumsrenovering hör nämligen till en av få saker som höjer värdet markant på en bostad. Men när man ska utföra en badrenovering finns det en del saker man bör ha i åtanke, exempelvis:

  • Att det är dyrt att renovera badrum

En badrumsrenovering är ett mycket kostsamt projekt. Det går så klart att komma undan relativt billigt, men det beror till stor del på vad som behöver göras och vilka material som används. Är badrummet väldigt slitet och/eller har stora fel och brister som måste åtgärdas (exempelvis svartmögel) så kommer kostnaderna att skena iväg. Därför är det viktigt att bara påbörja en badrumsrenovering när man har råd med det.

  • Att göra en budget.

Det är viktigt att göra en budget inför en badrumsrenovering. Budgetera för alltifrån material till VVS-firman.

  • Att alltid anlita en VVS-firma.

En VVS-firma har kompetensen som krävs för att kunna bygga och renovera våtrum. Det är många moment som måste göras på rätt sätt för att badrummet ska hålla måttet. Det finns nämligen en hel del bestämmelser om hur ett badrum ska byggas. När badrummet är klart får du dokument av VVS-firman som visar att badrummet har byggts av fackmän och därmed är korrekt byggt. Det är viktiga dokumentationer som du kan behöva om det senare skulle uppstå fel och brister. Dokumentationen tar ifrån dig ansvaret och då kan du få ut pengar på hemförsäkringen. Utan den typen av dokumentation får du själv ta den ekonomiska smällen om fel uppstår. Se därför till att alltid anlita en VVS-firma och se även till att firman du funderar på att anlita faktiskt har rätt behörigheter. Det finns många fuskbyggare där ute.

  • Att inte röra något.

Som nämnt ovan är det bara VVS-firmor som får bygga badrum. Det gäller dock även rivning. Som privatperson bör du inte börja riva ditt gamla badrum då materialet kan innehålla asbest, vilket kan leda till lungcancer vid inandning.