Klarar taket ett rejält snöoväder? 

Om du äger ett hus eller ett fritidshus är det klokt att regelbundet se över taket med takläggare stockholm, eftersom klimatförändringarna har börjat påverka oss svenskar på allvar. Vi får torrare somrar, kraftigare höststormar och även rejälare snöfall. Försäkra dig om att taket verkligen klarar ett lokalt snöfall med mycket nederbörd. 

Husets tak 

Det finns särskilt två delar på ett hus som du som husägare bör vara extra uppmärksam på: grunden och taket. En väldränerad grund och ett bra tak är viktigt för att huset ska må bra och hålla i längden. Under de senaste åren har klimatförändringarna på allvar kommit till Sverige. Vi upplever kraftigare stormar, skyfall som fyller källare med vatten och även mycket lokala snöfall. Det finns områden i Sverige som bokstavligen har fått en meter snö på mycket kort tid. Förr i tiden var det främst husägare i Norrland som behövde tänka på huruvida deras hustak skulle klara av ett rejälare snöoväder. Nu bör alla husägare kontrollera sina tak och försäkra sig om att hustaken verkligen kommer att klara av de påfrestningar som det nya klimat innebär. 

Kontrollera taket 

Det första du bör göra är att kontrollera taket okulärt. Ser du något problem? Lösa pannor, att takrännan inte sitter som den ska, lösa vindskivor eller att taket är gammalt? Du bör varje år ta en ordentlig titt på husets tak. Men om det var länge sedan du gjorde en takrenovering eller en snickare var hemma hos dig kan det vara klokt att låta en takspecialist göra en riktig professionell kontroll av ditt tak. Så att du kan känna dig säker inför kommande snöfall, vare sig du bor i Skellefteå eller Ystad. Har du ett fritidshus är det klokt att även regelbundet kontrollera det taket, både på egen hand och med hjälp av en takspecialist. 

Lokala snöfall 

Problemet med klimatförändringarna är att vädret har blivit så intensivt. Det medför större påverkan på byggnader. Skulle det bli väldigt mycket snö i just ditt område finns det en risk att ditt tak måste bära en större tyngd än vad det var byggt för. Snön kommer mycket snabbare och i större mängd än vad taket var byggt för från början. Du vill naturligtvis också försäkra dig om att taket klarar av en rejäl höststorm. Förutom problem med snö och vind, så är också närliggande träd ett stort problem. Försäkra dig om att alla träd i närheten av huset inte kan ge upphov till fara. Äldre träd kan det rentav vara läge att ta ner om du är orolig att de kan falla på ditt hus, sommarstuga eller garaget. Du bör även se till så att snön inte rasar ner från taket mitt framför ytterdörren eller på annat sätt kan skapa problem eller skada en person.