Planera för att själv lägga nytt tak

Att lägga ett nytt tak är inte en enkel uppgift utan välj hellre att renovera taket stockholm. De flesta tycker nog att när det är dags att byta ut sitt gamla tak på sin villa ska man vända sig till en takexpert. Att planera, inhandla och lägga sitt eget tak känns för de allra flesta både svårt och övermäktigt. Men är du intresserad av snickeriarbeten och annat hantverk, och kanske även är den som brukar fixa saker såväl i det egna hemmet som hos grannen, är det möjligt att du kan lägga ditt eget tak.

Idag finns det dessutom en ofantlig mängd information och kunskap på internet. Det vimlar av videor på Youtube som i detalj förklarar såväl hur du river ditt befintliga tak som lägger ditt nya tak. Väljer du att själv lägga ditt tak följer här tre punkter som du bör tänka på när du börjar din resa mot ett nytt villatak.

Tänka ett steg före
Att göra och använda sig av en noggrann planering är A och O för att du ska lyckas med ditt tak. En god planering kommer dessutom medföra att du får en bättre kontroll och att du därmed minskar risken för obehagliga överraskningar under resans gång.

Det första du ska göra är att skriva en lista med allt det material och samtliga verktyg som du behöver. Som exempel på material du kan behöva kan nämnas råspont, som är det material vilket taket ska byggas på, takpapp som skyddar mot fukt och mögel, stup- och hängrännor för att forsla bort regnvatten och självfallet takpannor. Därefter bör du hyra en byggställning, vilket är en viktig detalj som kommer att avsevärt underlätta ditt arbete samtidigt som det ökar säkerheten för din familj.

Tänk dessutom på att göra alla beställningar i god tid. Du vill inte hamna i en situation där du blir tvungen att skjuta upp projektet på grund a

Takpannor

v att det saknas material eller verktyg.

Säkerheten framför allt
När du har alla verktyg och allt material kan du börja arbetet. En viktig del i din och din familjs säkerhet är att se till att byggställningen är ordentligt monterad. Den kommer att skydda både dig, och de familjemedlemmar som hjälper till med arbetet, från att trilla från taket. När väl byggställningen är på plats kan du börja med nedtagandet av det gamla taket. Du börjar med att avlägsna allt material som ligger på taket, som till exempel stegar och liknande. Därefter tar du bort de gamla takpannorna och resten av det material som legat under det gamla taket.

Takläggningen
Innan du kan lägga de nya takpannorna måste du först bygga träsponten och lägga ny takpapp. Träsponten håller uppe taket medan takpappen gör så att inte regn eller fukt tränger igenom. Därefter är det dags att lägga på läkten som spikas på takpappen och dess uppgift är att hålla takplattorna på plats. När väl läkten är på plats är allt förarbete utfört och du kan lägga takplattorna och därmed slutföra ditt arbete som takläggare av ditt eget tak.